สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,730 จบ


        พระอาจารย์อานนท์ อติภทฺโท  จากศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม ดอนเมือง ได้นำคณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 1,730 จบ โดยเด็ก ๆ ทุกคนต่างร่วมกันสวดมนต์ด้วยความพร้อมเพรียงค่ะ ซึ่งการสวดมนต์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี เนื่องจากเล็งเห็นว่าการที่นักเรียนมาร่วมกันสวดมนต์ จะทำให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย โดยเด็ก ๆ ได้กล่าวว่า การสวดมนต์ทำให้เรามีสติ และสมาธิมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้เพื่อนๆ ทุกโรงเรียนให้ร่วมกันสวดมนต์กัน


        นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนวิธีการนั่งสมาธิ และเทศน์สอนเรื่องเด็กเก่งและดี  เพื่อให้นักเรียนได้เป็นเด็กที่เก่งทั้งเรื่องการเรียนหนังสือ  เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ และคุณครู  เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป