สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 


      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาในอาคารต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย


     เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่าน ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาในอาคารต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย ดำเนินตามแบบวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานสงฆ์  นำประกอบพิธีกรรม พร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย  


  จากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย 4 พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดมีกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี  หิรัญศิริ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  และต่อพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นลำดับสุดท้าย ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมถวายกองทุนในวันนี้ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติในบุญกันทุกคน


 สำหรับพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณวัดพระธรรมกาย  โดยอานิสงส์ของการถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนั้น จะทำให้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส ไม่เป็นโรคผิวหนัง ซึ่งคนโบราณเชื่อว่า ผู้ที่มีโรคผิวหนังพุพองหรือโรคเรื้อน ถ้าได้มาเก็บกวาดทำความสะอาดเสนาสนะให้วัดแล้ว จะทำให้ผิวพรรณวรรณะงดงามและทำให้โรคร้ายนั้นหายไป