สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญต้อนรับพุทธศักราชใหม่

วัดพระธรรมกายจัดงานบุญต้อนรับพุทธศักราชใหม่


     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2562 โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  


               ก้าวเข้าสู่วันแรกของปีพุทธศักราชใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ตามธรรมเนียมของชาวพุทธแล้วจะเข้าวัดสั่งสมบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในส่วนของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์  โดยกราบอาราธนาพระภิกษุสามเณรจำนวนหลายพันรูปมาเป็นเนื้อนาบุญ รับบิณฑบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาต่างตระเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ 


            ส่วนภาคสายเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เตรียมความพร้อมของใจ  ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีการจัดเตรียมผลไม้ อาหารหวานคาว  ไว้อย่างปราณีตงดงาม ซึ่งวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือนเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้ว  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชาข้าวพระคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายแผ่นทองคำสุวรรณสิริรัศมี และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


          ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษ โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข ซึ่งท่านได้เปิดเอ็มวีทบทวนการสั่งสมบุญบารมีของลูกพระธัมฯในช่วงปีพุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา เป็นภาพที่นำมาซึ่งความปลื้มปีติใจ นอกจากนี้ยังได้พูดถึงงานบุญพิธีอัญเชิญแผ่นทองคำสุวรรณสิริรัศมี 9 แผ่นแรกเป็นปฐมเริ่ม พร้อมทั้งแนะนำสาธุชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรากว่า 1,135 รูป ณ อนุสรณ์สถานพระผู้ปราบมารทั้ง 7 แห่ง  นอกนี้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาให้โอวาทเพื่อแนะแนวทางในการสร้างบารมีต่อไป และปิดท้ายกิจกรรมงานบุญในวันนี้ด้วยพิธีอัญเชิญแผ่นทอง ''สุวรรณสิริรัศมี'' ปิดยอดโดมพระมหาธรรมกายเจดีย์