สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี


       สำหรบพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยคณะเจ้าภาพ 3 คณะ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์-กัลยาณมิตรวิลาวัณย์ พฤกษะวัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้คณะสงฆ์ให้พรพร้อมทั้งมอบบัตรอวยพรสหวาระวันเกิดในเดือนมกราคม และมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในระหว่างช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นพิธีบูชาข้าวพระครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2562


     จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ในเวลา 23.30 น. เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ ก่อนที่ตะได้บันทึกภาพร่วมกันด้วยความปลื้มปีติเบิกบานในบุญต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้