สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สาธุชนต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ โลตัสแลนด์

สาธุชนต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ โลตัสแลนด์


    นับเป็นอีกหนึ่งวันของการประกาศพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลก และเป็นวันแรกของโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ซึ่งพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้เดินทางมาเอาบุญใหญ่ในการต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ โลตัสแลนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี


     เมื่อวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2562 นับเป็นวันแรกและเป็นอีกหนึ่งสำคัญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันประกาศพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า    ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นในผืนแผ่นดินไทย โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาให้การต้อนรับพระธรรมยาตราในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น ณ โลตัสแลนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มเย็นด้วยบุญกุศล และที่สำคัญวันนี้ทุกท่านได้มาเชื่อมสายบุญกับพระมงคลเทพมุนี( สด จันทสโร) ที่ตรงนี้เป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพระธรรมยาตราทุกรูปเดินด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างาม เป็นที่ตั้งศรัทธา เลื่อมใส มีความมุ่งมั่นที่จะประกาศธรรม ไปยังสายตาชาวโลก โดยตลอดเส้นทางพระธรรมยาตรา เสียงกล่าวคำสาธุดังขึ้นตลอดเส้นทาง เพราะกว่าเราจะเห็นภาพงดงามเช่นนี้ของพระธรรมยาตราจำนวน 1135 รูปนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บางท่านพึ่งจะมาเป็นครั้งแรก เกิดความปลื้มปีติ ประทับใจกับโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5ที่ได้มาร่วมในครั้งนี้


       สำหรับกำหนดการกิจกรรมบุญในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ของวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2562 มีดังนี้

      ช่วงเช้า พระธรรมยาตรา 1,135 รูป จะร่วมกันถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

      จากนั้นในช่วงบ่าย พระธรรมยาตราจะร่วมกันบำรุงศาสนสถาน ทำความสะอาดอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี และรับบุญประกอบโคมประทีป เตรียมงานบุญใหญ่ พิธีจุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)