สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามปี

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามปี


วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามปี 1,000,000,011 จบ


       วันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรข้ามปี 1,000,000,011 จบ ณ เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ภายในมหารัตนวิหารคด ซึ่งมีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก  โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อให้ครบเป้าหมาย 1,000,000,011 จบ ข้ามปีพุทธศักราช 2561 ก่อนที่จะท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จะได้นำพุทธศาสนิกชนเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ 


   เมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้อ่านสาน์สของใครคนหนึ่งใจความว่า " ปีที่ผ่านมาเราได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันส่งท้ายปีเก่าไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียว และวันต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั้นเราได้เริ่มสั่งสมบุญตั้งแต่วันต้นปี   นี่คือสัญญาณที่ดีว่า เราจะประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา "


       จากนั้นเสียงระฆังทองดังขึ้น62ครั้งเพื่อต้อนรับปีพุทธศักราช 2562 และใครคนหนึ่งได้แจ้งยอดใหม่ผ่านท่านประธานสงฆ์ที่ตัวเลข 1,040,019,110 จบ (หนึ่งพันสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบจบ) ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนินวัดพระธรรมกาย