สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


     ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรดวงพร เบิร์ค เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตรวิมลรัตน์ เบิกร์เลย์ และ กัลยาณมิตรสตีฟ    เบิกร์เลย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตร Oui Nguyen และกัลยาณมิตรพูนพิไล  บัมการ์ดเนอร์ เป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรณัชสุภางค์ เทพกุญชร   และกัลยาณมิตรสุพาพรรณ สาบัณฑิต


   ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญแผ่นทอง “สุวรรณสิริรัศมี” เพื่อใช้ปิดยอดโดมพระมหาธรรมกายเจดีย์   โดยมีประธานในพิธีคือครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ ในการนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังโอวามอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้