สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช ได้เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส ส่วนพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรณหทัย และกัลยาณมิตรอ้าย ธรรมรักษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้อธิษฐานจิตและอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และร่วมพิธีบูชาข้าว


   ต่อมาทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีด้วยบทธัมมจักกัปวัตตนสูตร และจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นศิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกับรับฟังโอวาทปีใหม่จากท่านประธานสงฆ์ โดยมีใจความว่า “ปีใหม่ในแต่ละครั้งทำให้เราได้ทบทวนบุญที่เราได้ทำในปีที่ผ่านมา และได้สำรวจข้อบกพร่องของตัวเอง ดังนั้นในปีใหม่นี้เราต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ทำบุญสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป สมกับที่เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี