สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดตรีพาราสีมาเขต

กิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดตรีพาราสีมาเขต


       คณะพระธรรมยาตรากว่า 120 รูป พร้อมด้วยอาสาสมัครดีแคร์ ดีคลีน  รวมทั้งสาธุชน ก็ได้ร่วมกิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 


      กิจกรรมธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้วัดกับชุมชนสามัคคีและเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา พระธรรมยาตรากว่า 120 รูป และอาสาสมัครดีแคร์ ดีคลีน  รวมทั้งสาธุชนผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนา ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมบำรุงศาสนสถาน ณ วัดตรีพาราสีมาเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้ร่วมกันทำความสะอาดวัด อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล และบริเวณโดยรอบวัด รวมทั้งจัดระเบียบเสนาสนะ ช่วยกันปัด กวาด เช็ดถูเก็บ และเก็บขยะ กันอย่างเบิกบานใจ แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ทุกคนก็ไม่หวั่นไหว ลงมือทำความสะอาดวัดอย่างแข็งขัน ร่วมกันปัดกวาดเสนาสนะ ทำให้บุญสถานแห่งนี้มีความน่ารื่นรมย์ สะอาดตา พาสบายใจ


     ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะทำให้วัดวาอารามสะอาดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความสะอาดจิตใจของเราไปด้วย และเป็นการสร้างความสมานฉันสามัคคี เสียสละเวลามาทำความดี ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมควบคู่กันไปอีกด้วย