สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า 

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า 


  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีตักบาตรและพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในเทศกาลปีใหม่


     ภายในงานพระสวิล สุทฺธาโภ  ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบ พิธีให้ศีล, และพิธีบุญทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งประกอบพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรจุรีย์ ธรรมสุจริต, กัลยาณมิตรพยงศรี สิงหฤกษ์ และกัลยาณมิตรฉวีวรรณ  ไชยเสนา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


      ส่วนในภาคบ่ายเป็นการจับฉลากพระของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้