สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 


     วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด 


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรเจอราดีน จันทร์แจ่ม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์


            ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระมหาวุฒิพงศ์ โชติชโย เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง