สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่


วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่


        สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอาราธนาศีล ก่อนที่จะประกอบ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์ วรจิตร และ กัลยาณมิตรสุภาภรณ์   พันธ์พิบูลย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว โดยมีกัลยาณมิตรผาดี  จันทะบัวสี และ กัลยาณมิตรธิติรัตน์ แสนบุญเวช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน