สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมคณะกรรมการ 

ฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมคณะกรรมการ 


     ฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา เรื่องการจัดงานมาฆบูชา และเตรียมการอบรมบาลีก่อนสอบของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา


     สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วัดไทยลอสแองเจลิส  เมืองนอร์ธฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส  ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ทำสามีจิกรรมต่อพระเทพมงคลวิเทศ ในการนี้พระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้ประชุมวางแผนการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส และการจัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงปี 2562  


     นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการประชุมการจัดงานเสวนานานาศาสนา และการจัดศึกษาภาษาบาลีโดยพระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ  ได้รายงานการศึกษาภาษาบาลีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมด้วย