สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


     ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง พร้อมทั้งได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กล่าวคำอาราธนาศีล และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตร  Warased Regie Ingram  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายชาวท้องถิ่นได้แยกห้องปฏิบัติธรรม และได้รับฟังธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ส่วนสาธุชนชาวไทย ก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีถวายคิลานเภสัช และรับฟังธรรมเทศนา ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง