สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา


      วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเวียนประทักษิณและจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา


     ภายในงานภาคสายคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรคำพั่ว กัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรสำราญ กัลยาณมิตรลัดดา ผลสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรสมศักดิ์ กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมทั้งได้นำกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดโคมมาฆประทีปและเวียนประทักษิณ นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิต จากนั้นจึงเป็นพิธีจุดประทีปตัวอักษรวันมาฆบูชา ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง