สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.สุลักษณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

รร.สุลักษณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 


    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 110 จบ

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะ จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 110 จบ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภาพเยาวชนตัวน้อยๆ รวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก แม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่อง แต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจน  นอกจากนี้ทุกคนยังได้ฝึกสมาธิใจหยุดใจนิ่ง พร้อมทั้งอธิษฐานจิต อุทิศบุญกุศล และแผ่เมตตา ซึ่งการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร            ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีสมาธิในการเรียน และที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด