สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดปฏิบัติธรรมเมืองเวสต์ลินน์ 

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดปฏิบัติธรรมเมืองเวสต์ลินน์ 


     วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเวสต์ลินน์ รัฐออเรกอน 


      พระภิกษุและเจ้าหน้าที่จากวัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปที่เมืองเวสต์ลินน์ รัฐออเรกอน เพื่อจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรที่บ้านของกัลยาณมิตรเพ็ญลักษณ์   คลอสัน โดยทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


   ส่วนช่วงบ่ายก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่เจ้าภาพและคณะญาติมิตรจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ จากนั้นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ ได้ประกอบพิธีเจิมประตูบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดี ให้กับเจ้าภาพและคณะญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง