สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว 

ชาวเดนมาร์ก เรียนรู้การฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว 


    ชาวเดนมาร์กจากชมรมโยคะ ได้มาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก


     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ชมรมโยคะ ในประเทศเดนมาร์ก ได้มาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก โดยทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศเรื่องความเคารพต่อพระรัตนตรัย, วิธีการนั่งสมาธิ พร้อมทั้งได้รับชมวีดีทัศน์ เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสมาธิ


    นอกจากนี้ชาวเดนมาร์กยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ โดยผ่านบุญพิธีต่างๆ อาทิ พิธีถวายผ้าไตร ตักบาตร กรวดน้ำ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ชมนิทรรศการพุทธประวัติ พร้อมทั้งได้รับซีดีนำนั่งสมาธิ ภาษาเดนมาร์ก เพื่อไปฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย และจากการมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชาวเดนมาร์กจากชมรมโยคะ ต่างประทับใจที่ได้มาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ทั้งการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ยังประทับใจกับการต้อนรับที่ดี ถ้ามีโอกาสจะกลับมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดอีก