สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีจุดมาฆประทีป 

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีจุดมาฆประทีป 


    วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาที่ผ่านมา


     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายไทยธรรม  โดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน และ กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายทิพยมาลา โดย กัลยาณมิตรจามร พงศ์ปลื้มปิติชัย และ กัลยาณมิตรสุนิภา  Winter เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน พร้อมครอบครัว ประธานโคมเอกพิเศษสุด ได้นำกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป  


       จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น ร่วมกันปฏิบัติธรรม ตามเสียงหลวงพ่อ ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ยังความสว่างไสวให้เกิดขึ้นทั้งในใจ และ ขยายไปสู่สันติภาพโลก พร้อมทั้งได้อธิษฐานจิตร่วมกัน ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชาวท้องถิ่น ที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้