สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


        โดยในภาคเช้าพระครูใบฎีกาวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส   เป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์-กัลยาณมิตรวิลาวัณย์ พฤกษะวัน เป็นประธาน, ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจริยา โสภณรัตน์-กัลยาณมิตรธัญญา ศิริกาญจนะวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร จากนั้นได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมทั้งได้รับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระมหาไพบูลย์ ภูริชโย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและอธิษฐานจิตประจำวัน