สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าปกป้องพระพุทธศาสนา


      ภายในงานพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก  ท่านประธานสงฆ์ นำทุกท่านปฏิบัติธรรม กลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูต จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรม น้อมถวายบุญนี้แด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมและร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ และกัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,ส่วนพิธีถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสุริสา กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์  พุ่มทิม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และกัลยาณมิตรจิราพรรณ เดวิส เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าปกป้องพระพุทธศาสนา ในการนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 


     เมื่อถึงสว่างทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันถ่ายหมู่เพื่อเป็นภาพแห่งการบันทึกความทรงจำที่ดีในการตรึกระลึกนึกถึงบุญ