สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทีมงานชวนบวช จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

ทีมงานชวนบวช จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร


         พระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี ก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร ณ  โรงเรียนยุวศึกษา ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในครั้งนี้มีน้อง ๆ สนใจเขียนใบสมัครจำนวน 32 คน ซึ่งในส่วนของผู้อำนวยการจิราพร โสตโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนให้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเอง ที่จะได้ใช้ช่วงเวลาปิดเรียนภาคฤดูร้อนนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


      สำหรับผู้ปกครองท่านใดสนใจส่งบุตรหลานสมัครบวชสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-831-1234 หรือ www.dmycenter.com