สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


     เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศล โดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และในการนี้พระ อาจารย์อาติส จนฺทปโภ ก็ได้แสดงธรรม ๑ ธรรมาสน์ จากนั้นคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศล โดยตัวแทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน, และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน 


   ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรชาตรี ปรีชาชาญ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร   อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จะได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกาและให้พรพระเป็นภาบาลี, ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และได้ร่วมปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ต่างมีความสุขอิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป