สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์


     วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน


       โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่าง  ทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล  และประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลาณมิตรคำปาน-กัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


      ส่วนภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบ พิธีกล่าวคำปล่อยสัตย์ปล่อยปลา โดยมีประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรเพิ่มพูน – กัลยาณมิตรพวงพิกุล จันทวงศ์ หลังจากนั้นทุกท่านได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและรับพรพระ และในโอกาสนี้พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก ได้แสดงธรรมเรื่องการปฏิบัติธรรม พวกเราทุกคนต้องนั่งสมาธิทุกวัน หลักการนั่งสมาธิคือให้ได้อารมณ์สบาย มีความสุขในการนั่ง  เพื่อสั่งสมบุญละเอียด เมื่อบุญเยอะขึ้นอุปสรรคก็น้อยลง ทำอะไรก็สะดวก