สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น 


        ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ สาธุชนชาวท้องถิ่น ได้มานั่งสมาธิ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที


        จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง ลักษณะธรรมชาติของใจ ที่มีลักษณะไม่หยุดนิ่งชอบคิด และเที่ยวไปในที่ต่างๆ ดังนั้นเมื่อเราฝึกนั่งสมาธิเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่วงแรกๆ ใจเรายังคุ้นความสภาพเดิมคือไม่หยุดนิ่ง แต่เมื่อผ่านการฝึกทำสมาธิบ่อยขึ้นใจจะคุ้นกับความนิ่งมากขึ้น นอกจากนี้ในใจของเรายังเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งทำให้คนในโลกนี้เบียดเบียนและทำร้ายกัน เมื่อรู้สาเหตุนี้แล้วเราต้องฝึกสมาธิเพื่อกำจัดกิเลสหรือต้นเหตุของทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านที่มาในวันนี้เป็นอย่างมาก และทุกท่านยังอยากจะมาศึกษาเรื่องการฝึกสมาธิเพิ่มเติมอีกด้วย