สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์    

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์    


วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


      โดยในภาคเช้าพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย  นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ มงคลชีวิตที่ 2 การคบบัณฑิต จากนั้นคณะสงฆ์ นำโดยพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนประกอบพิธีกรรม โดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ และกัลยาณมิตรดวงใจ       ไกรฤกษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


       ส่วนในช่วงบ่ายพระมหาวีระพรรณ์ อินฺทปญฺโญ ได้นำสาธุชนสร้างบารมีด้วยการสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย, ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งบรรยายธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนอีกด้วย จากนั้นก็ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ด้วยการทำความสะอาดวัด เพื่อให้เป็นสถานที่สะอาด เหมาะแก่การสร้างบารมี