สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก จัดค่าย ลองดี อยากดี ต้องลองดู

องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก จัดค่าย ลองดี อยากดี ต้องลองดู


      องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (Volunteers for World Peace) ได้จัดค่าย "ลองดี" อยากดี ต้องลองดู


      องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก (Volunteers for World Peace) ได้จัดค่าย "ลองดี" อยากดี ต้องลองดู ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 53 คน ภายในค่าย น้องๆได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความคุ้นเคย และได้รับการแนะนำเรื่อง ความดีสากล        5 ประการ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะใช้ร่วมกันในค่าย 


      นอกจากนี้น้องๆ ยังได้รับฟังธรรมะ เรื่ององค์แห่งศีล และกฎแห่งกรรมจากพระอาจารย์ ทำให้น้องๆ มีความเข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้น้อง ๆ ยังได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 


      ส่วนในช่วงท้ายของค่าย น้องๆได้รับการฝึกอบรม เรื่องบุคลิกภาพและการต้อนรับบริการ พร้อมได้ฝึกทักษะเหล่านี้ผ่านการมาเป็นอาสาสมัครฝ่ายต้อนรับ ซึ่งทำหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับสาธุชนที่ได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัด