สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่พระอาจารย์อาติส จนฺทปโภ จะได้แสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ จากนั้นคณะสงฆ์สวดธรรมนิยามสูตร พร้อมทั้งนำประกอบพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศล ส่วนตัวแทนสาธุชน ก็ได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน, พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน 


       ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรปิ่นนภา วิจิตรพันธ์  ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร    อภิวฑฺฒโน  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จะได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกาและให้พรพระเป็นภาบาลี, ก่อนที่สาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมกันปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป