สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพร

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพร


    วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีถวายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์  


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   พร้อมทั้งรับชมประมวลภาพทบทวนบุญ และสหวาระวันเกิด   ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณจากพระอาจารย์ จากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์  โดยมีกัลยาณมิตรนที กัลยาณมิตรอรุณวรรณ กัลยาณมิตรแดนธีระ ตั้งพิสุทธิพงษา  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระประธาน โดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์ กัลยาณมิตรสมบัติ วงษ์เกษมศิริ และกัลยาณมิตรPanyavee กัลยาณมิตรJeremy  กัลยาณมิตรYasmin  กัลยาณมิตรJames Khan  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


        นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา  พร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิต  และถวายปัจจัยร่วมบุญทุกๆบุญแด่พระอาจารย์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกัน