สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดตักบาตรเทศกาลดอกซากุระบาน 

วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดตักบาตรเทศกาลดอกซากุระบาน 


    วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลดอกซากุระบาน เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ


     เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในเทศกาลดอกซากุระบาน เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ และเป็นการสร้างบรรยากาศในการสั่งสมบุญอย่างมีความสุข ณ แดนอาทิตย์อุทัย  นำโดยพระอาจารย์บัญชา สุปติฏฺฐิโต  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคานากาว่า,พระอนันต์ ตโมนุโท, พระมหาธีระ อตฺตทนฺโต   และพระมนต์ชัย  มนฺตชโย เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการรับบาตร 


  ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความปลื้มปีติให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศเช่นนี้ กิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ ถือเป็นกำลังใจที่ดีที่ชาวพุทธ ได้มารวมตัวกันสร้างบุญ สร้างบารมี นอกจากนี้ยังสร้างความประทับใจและความสนใจให้กับชาวญี่ปุ่นที่ได้พบเห็นกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกด้วย