สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะ


         วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญทอดผ้าป่าถวายยานพาหนะ และจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 


      โดยในภาคเช้าพระใบฎีกากิตติ กิตติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม  เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ  กัลยาณมิตรคำปาน - กัลยาณมิตรอรทัย โจกเบ่งบุญ  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์  


        ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายยานพาหนะ โดยริ้วขบวนได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี สำหรับประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่ กัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ และกัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช จากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และได้กล่าวคำถวายผ้าป่า ก่อนที่จะประกอบเป็นพิธีกล่าวคำชำระหนี้สงฆ์ และพิธีกล่าวคำถวายพระเจดีย์ทราย โดยมีประธานคือ กัลยาณมิตรดาวกา สกาโบโร่ และกัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทะวงศ์ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีขอขมาต่อพระรัตนตรัย และขอขมาต่อเพื่อนกัลยาณมิตร ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด  สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ,พระธรรมกาย, รูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) และดวงแก้ว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย