สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแด่พระศรีลังกา

 

    

              
         เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตรจีวรจำนวน ๒๐๐ ชุด แก่สถานทูตศรีลังกา เพื่อ นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จะมาร่วมในพิธีตักบาตรพระ ๒,๕๕๑ รูป ในวันวิสาขบูชา ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยมี ฯพณฯ เจ.บี. ทิสานายกะ เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล