สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล


     วัดพระธรรมกาย จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


      เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีด๊อกเตอร์วิระศักดิ์  ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และประชาชนในตำบลคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีฯ เริ่มต้นด้วยประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ก่อนที่พระสงฆ์ และผู้ร่วมพิธีฯ จะได้เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมร่วมกัน


        เมื่อถึงเวลา 10.09 น. ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อมเพรียงกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ นั้นคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ก็ได้ร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ก็ได้ประกอบพิธีย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เฉลิมพระเกียรติฯ ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมีของรัชกาลที่ 10