สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ


       วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายบาตรพร้อมทั้งผ้าไตรจีวร เพื่อสนับสนุนการบวชสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย 


        สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระมหาจำรัส ภัสสรญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้า ท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5, พิธีถวายกองบุญรัตนบุปผามหามงคล โดยมีกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์ มาสุดะ-กัลยาณมิตรไข่มุก โอกามูระ-กัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า และกัลยาณมิตรปาริชาติ สมภาร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีกดปุ่ม “รัตนชวาลามหามงคล” เพื่อเปิดไฟแท่นบูชาข้าวพระเป็นสิริมงคล ซึ่งประธานกดปุ่มได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพร ทะสุดะ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า-กัลยาณมิตรกานดา อาระบะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรปาริชาติ สมภาร-กัลยาณมิตรชลัช เตี๋ยตระกูล เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


     ส่วนพิธีกรรมภาคสายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรและผ้าไตรจีวร เพื่อสนับสนุนการบวชสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรอารีย์ ซาคูม่า-กัลยาณมิตรกานดา อาระบะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติในบุญเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมกันสนับสนุนการอุปสมบทแด่สามเณรเปรียญธรรมในครั้งนี้


     สำหรับพิธีกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยกัลยาณมิตรสาวิตรี ยามาโมโต้-กัลยาณมิตรแก้วตา สุมิดะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นจึงเป็นพิธีสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งประธานจุดโคมเอกคือกัลยาณมิตรมุกดา ซูซูกิ 

     นอกจากนี้สาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันปวารณาร่วมบุญจารึกแผ่นฌาน เพื่อบรรจุภายในรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย