สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง โดยมีประธาน คือ กัลยาณมิตรมอน วงศ์สัมพันธ์ - กัลยาณมิตรทองยศ - กัลยาณมิตรวาสนา  คำวงศ์ษา และกัลยาณมิตรสมยศ สีใส - กัยาณมิตรลิลี่  แสงสุรีย์จันทร์ ส่วนพิธีถวายโคมวิสาขประทีป  โดยมีกัลยาณมิตรธวัลรัตน์  โอเว่น และ กัลยาณมิตรชุติปภา  ฤทธิ์เต็ม เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


    จากนั้นจึงได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีเจริญชัยมงคลกถาฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้