สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์


      คณะผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา


       เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระภิกษุสงฆ์ และคณะผู้มีบุญ ได้ร่วมกันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในสัปดาห์นี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุพจน์  อตฺตทีโป   ได้นำทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเย็น  สวดมนต์ในบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคล และได้สวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร แผ่เมตตา และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโยครึ่งชั่วโมง


      หลังจากนั้นพระอาจารย์นิพนธิ์ ปภาสทฺโธ ได้นำภาพข่าวการสวดมนต์และถวายกองทุนการศึกษาสามเณรและข่าวกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณรในสัปดาห์ที่ผ่านมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดขึ้นผ่านข่าวบุญนิวส์ มาให้ได้รับชมกัน ซึ่งทุกท่านที่ได้รับชมต่างมีความปลาบปลื้มปีติในบุญ ทั้งนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจัา พร้อมทั้งได้เชิญชวนญาติโยมไปร่วมงานบุญพิธีในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และการสวดมนต์ในวันนี้ยังมียุวธรรมทายาท ที่ได้เข้ามาบวชเป็นสามเณรและลาสิกขาแล้ว ก็ได้มาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม