สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาโตรอนโต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาโตรอนโต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดภาวนาโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด


      โดยภายในงานพระมหาสรรเสริญ สุตชโย  ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส  ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรตะวันฉาย  ตระกูลรัมย์ โรส เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้ โดยกัลยาณมิตรนาฏอนงค์ ศิริพันธ์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ด้านกัลยาณมิตรนงลักษณ์ เวตโตเรสโต้  เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะ 


     และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธแก่สาธุชนทุกท่าน  พร้อมทั้งได้ให้พร ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระผ่านการถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พร้อมๆ กับกัลยาณมิตรทั่วโลก