สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ ณ มงคลเศรษฐีอาเขตเมืองแก้ว 

พิธีตักบาตรพระ ณ มงคลเศรษฐีอาเขตเมืองแก้ว 


    พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ จำนวน 100 รูป ณ มงคลเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี) จังหวัดปทุมธานี


      สำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์จำนวน 100 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชน ณ มงคลเศรษฐีอาเขต(ชุมชนเมืองแก้วมณี) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 7 ที่มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสานสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน (เป็นชาวศิวิไลซ์) โดยมีพระอาจารย์ ถาวร ถาวโร  เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีตักบาตร นำโดยกัลยาณมิตร กัญญานันท์ สุขมากอนันต์ ด้านกัลยาณมิตรอุมา บุปผเวส เป็นประธานนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นภาษาบาลี , กัลยาณมิตรจารุวรรณ สังฆมานนท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นภาษาไทย ส่วนกัลยาณมิตรรัตนะ วิชัยวัฒนา เป็นประธานนำกล่าวอธิฐานจิต และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทโดยย่อว่า “กว่าจะรวมตัวกันมาสร้างความดีนั้นมันยาก มีทั้งเหนื่อยบ้าง ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นก็จะสำเร็จได้ด้วยดี ขอให้ทุกคนได้ปลื้มใจกับบุญที่ทำ และให้จัดงานบุญอย่างนี้ตลอดไปเพื่อจะปลูกฝังลูกหลานให้มีเชื้อสายธรรมมะคงอยู่สืบต่อไป” 


    สำหรับการจัดตักบาตรที่มงคงเศรษฐีอาเขต (ชุมชนเมืองแก้วมณี) จะจัดทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนและจะมีกิจกรรม BigCreaningDay เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนตักบาตร ในทุกวันพฤหัสหลังอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และร่วมมือกันพัฒนาสังคมรอบวัดให้เป็นชาวศิวิไลซ์ต่อไป