สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


   วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าปกป้องพระพุทธศาสนา


       โดยภายในงานพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูต ก่อนที่จะประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสุภาพ อุดานนท์ เป็นประธานจุดเทียนหน้าพระพุทธและหน้าตู้พระธรรม / กัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ เป็นประธานจุดเทียนหน้ารูปพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร / กัลยาณมิตรจิระพรรณ เดวิส และกัลยาณมิตรอังคณา ลีลาพากเพียร เป็นประธานในการสักการะดอกไม้หน้ารูปพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมและทอดผ้าบังสุกุล 


     จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรม, พิธีถวายยานพาหนะและพิธีทอดผ้าป่าปกป้องพระพุทธศาสนา โดยมีกัลยาณมิตรดารัตน์ แสงอรุณ และ กัลยาณมิตรจรัญญา สรฤทธิ์ชิงชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายไทยธรรม / กัลยาณมิตรสุธิดา วรวุธพุฒิพงศ์ และ กัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยานพาหนะ/ กัลยาณมิตรสุริสา กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าปกป้องพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายมาลาบูชาพระประธาน โดยมีกัลยาณมิตรจินดารัตน์ รัตนกุล และ กัลยาณมิตรม่วยลั้ง แซ่ลี่ เป็นตัวแทนถวายแด่ท่านประธานสงฆ์


         เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาข้าวพระและถ่ายภาหมู่ร่วมกัน เพื่อเป็นภาพแห่งการบันทึกความทรงจำที่ดีในการตรึกระลึกนึกถึงบุญ