สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


         วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระประธาน ครั้งที่ 1


         โดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์และอาราธนาศีล ก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสมหมาย มาอิตะ และกัลยาณมิตรนิสา คาวาคามิ นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญทิพยมาลาปุปผาสวรรค์ และทิพยสุทธาโภชน์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา    พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์


        เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ในการนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักปปวัตตนสูตร และจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างองค์พระประธาน ครั้งที่ 1 โดยมีกัลยาณมิตรนิตยา มาสึคาว่า กล่าวเกริ่นนำ ,กัลยาณมิตรสมพันธ์ มะลิวงศ์ และกัลยาณมิตรวราพร โอชิโระ  ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ,กัลยาณมิตรวิลาวัลย์ ยากุชิ นำอธิษฐานจิต ส่วนพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตร         เวียงชัย อินทะวงษา และกัลยาณมิตรนรรฐวรรณ มิเนกิชิ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์