สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ


         วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 


     สำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ และสาธุชน ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร )พระผู้ปราบมาร โดยมีกัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ เป็นประธาน ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ 


        นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด โดยมีกัลยาณมิตรสายใจ  สุริยะไชย และ กัลยาณมิตรประภาพร  คาลเดอรอน  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองบุญบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน,กัลยาณมิตรจิราณี เทเลอร์ และกัลยาณมิตรสมบูรณ์ นาคหนุน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรธนิตา ถมทอง เป็นประธานนำกล่าคำถวาย จากนั้นคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญบูชาข้าวพระ, กองบุญโคมวิสาขประทีป และปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก