สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 

วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา 


      วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา และจัดกิจกรรมเปิดวัดให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาเยี่ยมชมวัดพร้อมทั้งศึกษาพระพุทธศาสนา  


   โดยสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันเปิดบูธอาหารไทยต้อนรับชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาแก่ชาวท้องถิ่น นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตานำสาธุชนเวียนประทักษิณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา  


     ส่วนในภาคค่ำพิธีเริ่มในเวลา 19.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นพระอาจารย์ได้นำสาธุชนกล่าวคำบูชาวิสาขประทีป  และนำเวียนประทักษิณบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่กัลยาณมิตรทัศนีย์ ขาวดารา และ กัลยาณมิตรพจนา สมุทรโคตา จะได้เป็นผู้แทนสาธุชนรับมอบเทียนชนวนจากพระอาจารย์เพื่อจุดโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชา และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิต  และร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในโอกาสต่อไป