สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีจุดวิสาขประทีป 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีจุดวิสาขประทีป 


วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชา 


     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายดีซี นำโดยพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีจุดวิสาขประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะสงฆ์ 4 ชาติ ประกอบด้วย ลาว ไทย เวียดนาม และศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีชาวท้องถิ่น อีก 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย เวียดนาม จีน และกัมพูชา เข้าร่วมงานกว่า 50 รูป/ท่าน โดยภายในงานพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก ได้กล่าวต้อนรับ ,ส่วน Mr. Jame กล่าวเปิดงาน จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ 9 รูป พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรนานาชาติ ที่มีพระภิกษุและสาธุชนหลายเชื้อชาติ รวมใจสวดมนต์บทนี้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


    นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายวิสาขประทีป โดยกัลยาณมิตรสุริสา กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม ,กัลยาณมิตรสุธิดา วรวุธพุฒิพงษ์-กัลยาณมิตรสว่างจิตต์ แมคไกว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย เมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีป และส่งต่อให้กับคณะประธานเพื่อจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้นั่งสมาธิ และอธิษฐานจิตตอกย้ำการสร้างบารมีให้มั่นคง ส่วนช่วงสุดท้ายคณะสงฆ์นานาชาติ และสาธุชนชาวท้องถิ่นและต่างชาติ ก็ได้ร่วมกันเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ