สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนายอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรม

สัมมนายอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรม


    คณะกรรมการโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จัดสัมมนายอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย 


     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ประสานงานจังหวัด  ผู้ประสานงานการศึกษา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ผู้มีหัวใจยอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ได้เดินทางมาฟังสัมมานายอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรม  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข  พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญญนนฺโท  และพระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้บรรยายในหัวข้อยอดขุนพลหัวใจเพชร กลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมายในการชวนชายไทยแท้มาบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เชื่อมสายบุญกับพระรัตนตรัย โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมหาปูชะนียาจารย์ เป็นต้นแบบในการฝึกฝนอบรมตนเอง ด้วยการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ มุ่งเป้าสู่การเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายใน เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ทุกท่าน ประดุจแสงตะวันที่จะนำพาพระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลก และเพราะมียอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรมที่ได้ลงทำหน้าที่ชวนบวชมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ด้วยเห็นถึงภัยในพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นว่า ในอนาคตพระภิกษุจะลดน้อยลง วัดร้างจะเพิ่มมากขึ้น นับเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ ทำให้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจยอดขุนพลแนวหน้าตะวันธรรมได้ทำหน้าที่ชวนบวชโดยไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆ      ยิ่งโครงการอุปสมบทในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายนำโดยหลวงพ่อทัตตชีโว ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมแก่ผู้บวช ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติทั้งยังประโยชน์ทั้งหลายให้เกิดในพระพุทธศาสนา นับเป็นการรักษาวัฒนธรรมการบวชให้กลับมาเฟื้องฟูขึ้นอีกครั้ง 


     ในช่วงบ่ายเป็นการแสดงปัจฉิมโอวาทจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และรับของที่ระลึกดวงแก้วกายสิทธิ์ ธงชัย พระไตรรัตน์  ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน ซึ่งผู้เข้าฟังการสัมมนาในครั้งนี้ต่างเกิดแรงบันดาลใจในการลงพื้นที่ชวนชายไทยแท้มาบวชเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล