สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช 


    สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรมานิตย์ พิลึก ,กัลยาณมิตรนุศรา พิลึก และกัลยาณมิตรทองสาย รัชพงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและ ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ


      ส่วนพิธีกรรมภาคบ่าย ท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งนำประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรนริศ ศิริทัพ กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย หลังจากนั้นเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายคิลานเภสัชและปัจจัยร่วมบุญกองบุญต่างๆ  แด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง “ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าพูดเป็น”
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล