สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นประธานได้จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาและถวายประทีปแก้ว โดยมีประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรคำพั่ว   เนาวรังสี ส่วนพิธีถวายทิพยบุปผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรไตคำ เนาวรังสี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันจุดโคมประทีป พร้อมทั้งน้อมถวายประทีปและพานดอกไม้แด่คณะสงฆ์


   ต่อมาจึงเป็นพิธีถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรแพมมี่ โรเช่ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีประดิษฐานเหลนนิมิต โดยประธานแต่ละคณะได้รับเหลนนิมิตจากประธานสงฆ์และนำไปประดิษฐานบนแท่นมงคล จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ด้วยความปลื้มปีติ