สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ


    วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งพิธีถวายหนังสือสวดมนต์ 


            เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ โดยมีพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งในช่วงค่ำทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูต จากนั้นได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่อน้อมบุญนี้ถวายท่านและแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมีกัลยาณมิตรศาสนาวดี อาดัม เป็นประธานจุดเทียนหน้าพระพุทธ / กัลยาณมิตรศุลีพร ศุขจรัส จุดเทียนหน้าตู้พระธรรม / กัลยาณมิตรเพ็ญศิริ วงศ์ชัยเกษม เป็นประธานในการจุดเทียนหน้ารูปพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร / กัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ และ กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์ เป็นประธานในการสักการะดอกไม้หน้ารูปพระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมและทอดผ้าบังสกุล 


            จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนาและพิธีถวายหนังสือสวดมนต์ พร้อมทั้งหนังสือสวดบทธัมมจักกัปวัตตนสูตร โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ ไกรฤกษ์ และ กัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนา / กัลยาณมิตรสุริสา – กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์   พุ่มทิม เป็นประธานนำกล่าวคำถวายหนังสือสวดมนต์และหนังสือสวดบทธัมมจักกัปวัตตนสูตร เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่จะได้มีประดิษฐานลูกนิมิต “รัตนสิริทิพย์นิมิตมงคล”  ณ โบสถ์พระไตรปิฎกจำลอง โดยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายดีซีทุกท่านต่างปลื้มปีติในพิธีกรรมนี้เป็นอย่างยิ่ง