สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ดาวธรรมสว่างไสว ในกรุงปารีส

    

เมื่อวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองปารีส โดยกัลฯ เสมอ มุทาไร ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์วิจักษ์ สุทฺธิวโร วัดพุทธสตราสบูร์ก เพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม ในวันแรกพระอาจารย์วิจักษ์ สุทธิวโร และกัลฯ คำแสงเพชร Sihalathavong ได้ช่วยกันติดตั้งจานดาวธรรม บ้านของกัลฯ เสมอ มุทาไร ในวันที่สอง เป็นวันรวมใจของเหล่ายอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญ ณ กรุงปารีส ราว ๒๐ ท่าน สาธุชนจึงได้ร่วมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคี พระอาจารย์แสดงธรรม ไขข้อข้องใจถาม ตอบปัญหาธรรมะ