สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


     วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด 


  สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี   (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย และกัลยาณมิตรเพยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด, กัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวรวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายลูกนิมิต โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และ กัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร


     ต่อจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะแก้ว โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด, กัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวรวงศ์ ส่วนครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายกองบุญเสนาสนะ และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าตากพระมหาประพาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์ และได้พร้อมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้