สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้


       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ, อาราธนาศีล 5 และแสดงธรรม 1 ธรรมาสน์ โดยพระอาจารย์นฤชิต สุธโน จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตร พร้อมทั้งนำประกอบพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศล ก่อนที่กัลยาณมิตรจำเนียน วิจิตรพันธ์ จะได้นำกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนสาธุชนก็ได้พร้อมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน


    ต่อมาจึงเป็นพิธีอัญเชิญขบวนผ้าป่าประจำวันพระ เพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งประธานในพิธีคือ กัลยาณมิตรวิสูตร วิจิตรพันธ์ ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นพระอาจารย์พรมสรร  อภิวฑฺฒโน  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรพระเป็นภาบาลี, ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่จะได้ร่วมปล่อยปลา ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงาน ต่างมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้า และจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมงานบุญกันอีกในครั้งต่อๆ ไป